Order of Merit 2017/18

NPPF beklager at vi per i dag ikke har klart å publisere en oppdatert resultatliste for OoM 2017/18.
 
På årsmøtet 2017/18 ble det besluttet noen regelendringer som hadde større konsekvenser enn vi forutså for automatikken som ligger bak regnarket. Vi jobber med saken, og vil legge ut resultatlisten så snart de tekniske utfordringene er løst.